Black Rider 52" with a little red

  • 52' ovalframe
  • bladefork
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

©Copyright 2018 Kisapati-Velo